İşte Bursaspor Vakıfköy Spor Lisesi

0
45

Bursaspor Vakıfköy Spor Lisesi ve Vakıfköy Konaklama Tesisi’nin tüm detayları şöyle:

Bursaspor Vakıfköy Alt Yapı Tesisleri‘nin bulunduğu 78000.70 m2,lik parselde tasarlanan Spor Lisesi; 3 ana kütlenin (Okul Bölümü/ Kapalı Spor Salonu/ Çok Amaçlı Salon) birbirine bağlanması ile oluşmaktadır. Yapı tasarlanırken fonksiy­onların bütüncül olması ve birbirine karışmaması temel ilke olarak belirlenmiştir. Böylece yoğun program Okul Bölümü, Kapalı Spor Salonu ve Çok Amaçlı Salon olmak üzere 3 ana kütle olarak ayrılmasına fakat bu ayrılan fonksiyonların işley­iş şekline göre birbirine bağlanmasına karar verilmiştir. İlk bakışta birbirinden ayrı gibi gözüken fakat bir bütünün parçası olarak tasarlanan kütleler sayesinde öğrenci grupları aynı zaman dilimi içerisinde birçok farklı aktiviteyi birbirler­ini rahatsız etmeden ve engel olmadan gerçekleştireceklerdir.

OKUL BÖLÜMÜ

Okul Bölümü; zemin kat ve 1. kat olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Yapının zemin katı; 1800 m2büyüklüğünde ortak kullanıma ayrılmış tenefüs alanı ve bu alanın çevreleyen birimlerden oluşmaktadır. Bu katta 8 adet Derslik, 1 adet Araç Gereç Odası, 1 adet Müzik Odası, 1 adet Resim Odası ve hazırlık odaları, Bay ve Bayan Mescid, Kantin ve mutfak alan, Yemekhane ve mutfak alanı, idari kısım olarak Müdür Odası, Müdür Yardımcı Odası ve bunlara hizmet eden Sekreterya bulunmaktadır.

Yapının 1. katından; 900 m2 büyüklüğünde ortak kullanıma ayrılmış tenefüs alanı ve bu alanı çevreleyen birimleirden oluşmaktadır. Tenefüs alanında yapılan galeri boşluktan ve onların üzerinde önerilen şeffaf örtü ile mekansal ze­nginlik arttırılmış, doğal havalandırma ve doğal ışık alımı maksimum düzeye çıkarılması önerilmiştir. Bu katta; 8 adet Derslik, 1 adet Araç Gereç Odası, 1 adet Rehberlik Odası, 1 adet Müdür Yardıma Odası, 1 Adet Arşiv, 1 adet Öğretmenler Odası, 3 adet Zümre öğretmenler Odası, 1 adet Fizik Laboratuvarı yanında Hazırlık Odası, 1 adet Kimya Laboratuvarı yanında Hazırlık Odası ve Kütüphane bulunmaktadır.

SPOR SALONU

Spor Salonu; zemin kat ve 1. kat olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Yapının zemin katında; spor salonu ve 204 kişi kapasiteli seyirci tribünü, 2 adet öğrenci soyunma odası ve bunlara hizmet eden wc duş bölümü, 1 adet Eğit­men Odası, 1 adet Malzeme Odası ve ortak kullanım için ayrılmış bay, bayan ve engelli wc bulunmaktadır.

Yapının 1. katında; hem dış mekan ile hem de yükselen spor salonu ve seyirci bölümü ile görsel ilişki kurabilen kafe­terya ve mutfağı, 2 adet Rezerv Oda, 2 adet Antrenör Odası, 1 adet Hakem Odası, 1 adet idari Ofis ve bunlara hizmet eden wc bulunmaktadır.

ÇOK AMAÇLI SALON

Çok Amaçlı Salon; 1. bodrum kat ve zemin kat olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Yapının 1. bodrum katında; tüm spor lisesi kütlesinin kullanım için ayrılmış Sığınak ve yine tüm spor lisesi ihtiyaçlarını karşılaması için düşünülmüş Teknik Merkez bulunmaktadır.

Yapının zemin katında; Çok Amaçlı Salon ve Fuyaesi, yine Çok Amaçlı Salon ile irtibatlı sahne arkası bölümü bulunmaktadır. Fuaye ile irtibatlı 1 adet Vestiyer ve tüm salona hizmet eden 1 adet Projeksiyon Odası bulunmaktadır. Sahne arkası kısmında ise; 1 adet Bay Kulis, 1 adet Bayan Kulis, 1 adet Bay Soyunma Odası, 1 adet Bayan Soyunma Odası, 1 adet Depo ve tüm bu birimlere hizmet eden wc bulunmaktadır.

EMSAL HESABI

TOPLAM PARSEL ALANI: 78000.70 m2  EMSAL ORANI: 0.20

KULLANILABİLİR EMSAL ALANI: 78000.70 x 0.20 = 15600.14 m2

BURSASPOR VAKIFKÖY KONAKLAMA TESİSİ EMSAL ALANI: 5230.00 m2

BURSASPOR VAKIFKÖY SPOR LİSESİ EMSAL ALANI: 5670.03 m2

KULLANILAN TOPLAM EMSAL ALANI: 10900.03 m2

KULLANILABİLİR REZERV EMSAL ALANI: 4700.11 m2

TABAN ALAN HESABI

TOPLAM PARSEL ALANI: 78000.70 mTAKS ORANI: 0.40

KULLANILABİLİR TABAN ALAN: 78000.70 x 0.40 = 31200.28 m2

BURSASPOR VAKIFKÖY KONAKLAMA TESİSİ TABAN ALANI: 1477.93 m2

BURSASPOR VAKIFKÖY SPOR LİSESİ TABAN ALANI: 4977.72 m2

KULLANILAN TOPLAM TABAN ALAN: 6455.21 m2

KULLANILABİLİR REZERV TABAN ALAN: 24745.07 m2

TOPLAM İNŞAAT ALANI

BURSASPOR VAKIFKÖY KONAKLAMA TESİSİ: 8019.10 mBURSASPOR VAKIFKÖY SPOR LİSESİ: 8826.22 mTOPLAM: 16845.32 m2