Son dakika!

Bursaspor’dan Passolig açıklaması!

BURSASPOR KULÜBÜNDEN TFF’YE GİDEN YAZI ŞÖYLE:

2015/103K. sayıiı kararı ile;
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 5. maddesinin (11) numaralı fıkrasının elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında federasyonlara yetki verilmesi ile federasyonlara verilen bazı yetkilerin devrine ilişkin düzenlemeler içeren (c) bendinin birinci cümlesinin ve (a) bendinin ikinci cümlesi yönünden aynı fıkranın (c) bendinin üçüncü cümlesinin iptaline karar vermiş ve bu karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anayasa mahkemesinin bu kararı ile; Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında, federasyonun münhasır yetkisi kaldırılmıştır. Federasyonun bu fıkra kapsamında belirtilen yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretme yetkisi de aynı karar ile kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile birlikte, futbol kulüplerinin Passolig sistemi içerisinde hareket ederek kombine ve bilet satma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.Yönetim kurulumuzun göreve geldiği 19.01.2016 tarihinden bu yana, mevcut sistemin Bursaspor Kulübüne fayda-zarar durumu inceleme altına alınmıştır. Bu incelemeler neticesinde;
-Passolig uygulamaya konulur iken amacının toplumsal cezalandırma yerine bireysel cezalandırma yoluna başvurulacağı ve bu şekilde saha kapatma ve tribün cezalarının ortadan kaldırılacağı, taraftarların sevdikleri ile birlikte güven içinde stadyumlara gidebilmelerini ve istedikleri karşılaşmayı her türlü olumsuzluktan uzak,huzur içinde izlemelerini sağlamak şeklinde kamuoyuna açıklanmış iken bu amaçtan çok uzaklaşılmış ve sistem işlevsiz kalmıştır. Bunun en açık örneğini kulübümüzün 06.02.2016 tarihinde kendi sahasında oynadığı Medipol Başakşehir maçı sonrasında haksız yere verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası ile yaşamıştır.

Bu maçta, sahaya yabancı madde atan fail tespit edilmiş ve savcılık tarafından hakkında da soruşturma başlatılmış olmasına rağmen, Kulübümüz haksız yere Fenerbahçe maçını seyircisiz oynamış ve büyük maddi kayba uğramıştır.
-Aktifbank tarafından , Passolig sistemi ve passolig kartı gerek taraftarlara ve gerek ise kulüplere yüksek rakamlarla kredi pazarlama aracı haline getirilmiştir.Banka kulüplere ilave kredi kullandırır iken, Bankanın iştirakleri ile kulüpleri, kulüplerin aleyhine ağır yükümlülükler içeren ilave sözleşmeler imzalamaya zorlamış ve bankacılık kurallarına aykırı bir kısım işlemler ile kendi lehine haksız menfaatler sağlamıştır. Sağlamaya halen de devam etmektedir.
-Bursaspor Kulübü sportif faaliyetini görsel olarak sergifemiş olduğu stadyumundan, oynamış olduğu maçlar ile ilgili olarak 2014-2015 sezonunun tamamında ve 2015-2016 sezonunun 25. haftasına kadar toplam 11.386.213 TL seyirci hasılatı elde etmiştir.Bu hasılatı elde eder iken maçlarını oynamak için, güvenlik, enerji, bakım onarım v.s. gibi kalemlere ise 4.395.199TL harcama yapmıştır. İki sezonun toplamında seyirci hasılatı olarak kulübün net kazancı toplam 6.991.014 TL’dir. Passolig Uygulaması ile Bursasporun üzerinden Aktifbank’ın elde ettiği kazanç ise 2.561.319 TL’dir. Bu gelir dağılımın adil olmadığı ise açıkça ortadadır. Buna rağmen Passolig tarafından federasyonunuza değişik zamanlarda başvurular yapılarak kendi gelirleri ile ilgili iyileştirme yapılması talep edilmektedir. Kulüpler kredi ilişkisine dayalı olarak baskı altına alınarak Passolig kartlarından, şirketin kulüplere ödediği katkı paylarından feragat etmeye dahi zorlanmaktadır. Bunun en somut örneğini yaşayan kulüplerden bir tanesi de Bursaspor Kulübüdür.
-Firma, Fenerbahçe Kulübü hariç hiç bir kulüp ile kulüplerin kendi taraftar bilgisini paylaşmamaktadır. Kulüplerin gelir getirici ürünlerinin reklam ve pazarlaması açısından çok önemli olan bu bilgiler sırf tekel gücü oluşturabilmek için kulüplerin bizzat kendilerinden dahi saklanmaktadır.

Yönetim Kurulumuz 15.03.2016 tarihli toplantısında konuyu değerlendirmiş, mevcut sistemin kulüplerin yararından çok bu sistemi tek başına elinde bulunduran firmanın yararına işlediği kanaatine varmıştır. Anılan neden ile Bursaspor Kulübü olarak 2016-2017 sezonunda Passolig sistemi içerisinde yer almama karan almış bulunmaktayız.
2016-2017 sezonunda e-bilet uygulamasına kendi kuracağımız Bursaspor Taraftar Kart sistemi ile devam edeceğiz.
Kuracağımız sistemin, misafir takım taraftarlarının Bursaspor Stadına girebilmesi veya Bursaspor taraftarlarının deplasmanlarda stada girebilmeleri için federasyonunuz sistemine entegre hale getirilmesi gerekmektedir. Bu neden ile Konu ile ilgili olarak gerekli entegrasyonun sağlanması için kulübümüze teknik destek amacı ile yardımcı olmak için görevlendireceğiniz kişi veya kurumların isimlerinin tarafımıza bildirilmesini rica ederiz.
Hakan DİNÇTÜRK

TFF, Hukuk ve İdari Yapılandırmadan Sorumlu AsbaAşKan

Bu konu, sadece kulübümüzü değil, sistemin içinde bulunan bütün kulüpleri ve taraftarlarını çok yakından ilgilendiren önemli bir konudur.

Dolayısıyla iptal edilen hükümler nedeniyle, yeni sezonu kapsayacak yeni bir düzenleme zorunluluğu ortaya çıkmışken, Bursaspor Kulübü olarak, özellikle mevcut sisteme dair görüşlerimizi ifade etmek suretiyle yeni düzenlemeyle ilgili önerilerimizi Futbol Federasyonu’na bildirdik.

Bu süreci kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yönetmek sorumluluğumuz, süreç konusunda kamuoyunu bilgilendirmek de görevimizdir. Ancak Futbol Federasyonu’na yaptığımız başvurunun tam metninin medyayla bugün itibariyle paylaşılması hususunda gerek yönetimimizin gerekse kulüp profesyonellerimizin bir payı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kaldı ki, göreve geldiğimiz günden itibaren bütün uygulama ve kararlarımızı camiamızla kendi irademizle paylaşmaya özen göstermekteyiz. Bu doğrultuda bugün medyaya yansıyan başvuru dilekçemizle birlikte, Futbol Federasyonu’nun 22 Mart 2016 tarihli olarak dilekçemize verdiği cevabı da kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Elektronik kart/bilet uygulaması hususunda taraftarımızın hassasiyetlerini de gözeterek kulübümüzün menfaatlerini korumaya yönelik bütün adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

TFF’DEN GELEN BURSASPOR KULÜBÜNE AÇIKLAMA ŞÖYLE:
Anayasa Mahkemesi 16.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12.11.2015 tarih, 2014/196 E. ve 2015/103 sayılı karan ile;

 

5222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 5. maddesinin 4. fıkrasının 2., 3., 4. ve 5. cümlelerinin İPTALİ TALEBİNİN REDDİNE; 5. maddenin 11 fıkrasının(c) bendinin ilk cümlesi olan “Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonlar yetkilidir” cümlesinin İPTALİNE, üçüncü cümlesi olan ‘Federasyonlar bu fıkra kapsamında belirtilen yetkilerini kısmen veya tamamen 3. Kişilere devredebilir0hükmünü aynı fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesi olan “Elektronik kart oluşturmak amacıyla alınacak kişisel bilgiler federasyon bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tututur.” Hükmü yönünden iptaline karar vermiştir.

 

Karar sfe elektronik kart/bilet uygulamasının Anayasamıza uygun olduğu tesgtt edilmiştir. Sadece Federasyonların elektronik kart bilgilerini kulüpler adına reklam ve pazariama yetkisi ve elektronik kart almak amacıyla alınacak kişisel verilerin bulunduğu merkezi veri tabanını 3. kişilere devir yetkisi kaldırılmıştır.

 

Bu doğrultuda 6222 Sayılı Kanun’un 5, Maddesinin 11. Fıkrasında yer alan ve aşağıda sayılan yetkiler, Federasyonumuzda bulunduğu tescil edilmiştir.

  • Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisi ile bu amaçla merkezi kontrol sistemi oluşturma
  • Elektronik kart oluşturulmak amacıyla alınacak kişisel bilgiler federasyon bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tutma
  • Elektronik kart ve elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin sistem üzerinden merkezi satışlar gerçekleştirme.

ligi’de kayıtlı yazınız ile belirttiğiniz hususların aksine, Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile federasyonlann merkezi bilet satış yetkisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sonuç olarak kanun kapsamına giren futbol dalında en üst iki ligde yanşmakta olan kulüplerin lig müsabakalarına giriş biletleri federasyonun merkezi bilet sistemi üzerinden yapılmaya devam edecektir.

 

Elektronik kart ve bîiet satışına ilişkin olarak kulüplere verilmiş olan yerel uygulama yetkisi ise, elektronik kart ve biletlerin münhasıran, stadyum veya kulüp merkezinde yüz yüze satış yöntemiyle kulüp çalışanları tarafından kulüplerin kendilerine ait stantiannda satışının yapılması ile sinirlidir. İlgi yazınızda belirtildiği özere, Kulübünüzce yerel uygulamaların yapılması halinde dahi, söz konusu satışlar ancak Federasyonumuz tarafından kurulmuş olan merkezi bilet satış portali üzerinden yapılabilecektir. Ayrıca yerel uygulamalarınız, Passolig Kart ve Passo merkezi bilet satış uygulamaları ile uyumlu olmalı ve de tüm Passolig Kart sahipleri Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumuna giriş yapabilmelidir.

Elektronik Bilet uygulamasıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 27.12.2013 tarihinde tarafınıza da gönderilmiş olan ve ekte yer alan Genelge’de de ifade edildiği üzere; 6222 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliksin 5. maddesinin 5. fıkrasının () bendi hükmüne göre, “Profesyonel futbol müsabakaları ile basketbol ve voleybol dallarında en üst lig müsabakalarının yapıldığı spor alanlarının denetimlerini her yıl ligler başlamadan önce yapmak, denetim sonuçlarım seyirci emniyeti ve sağlığı yönünden değerlendirerek ilgiü spor alanına seyirci alımının uygunluğuna karar vermek ve eksiklik görülmemesi halinde spor alanı güvenlik sertifikasını onaylamak, eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikleri federasyona bildirmek ve eksiklikler giderilinceye kadar spor alanında müsabaka yapılmasına izin vermemek”, il ve ilçe spor güvenlik kurullarının görev yetki ve sorumlulukları arasındadır.

 

Bilet satışınızın tamamını, yerel uygulama ile yapmanız mümkün değildir. Herhal ve kararda merkezi bilet ve kart satışı devam etmek zorundadır. Bu nedenle talebinizin kabul edilmesi mümkün görülmemiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Kaynak: Bursa.com


Yorum yazın